Żywienie krów mlecznych w okresie laktacji

Aby uzyskiwać od krów satysfakcjonującą produkcję, dobre wskaźniki rozrodu i utrzymać ich dobry stan zdrowia, należy wydzielić co najmniej pięć faz wymagających nieco innego podejścia do żywienia krów. Pierwsza faza opisywana w poprzednich numerach to początkowy okres laktacji będący . Krowy o średniej wydajności mleka można żywić dwa razy dziennie, starając się, aby przerwa między odpasami była jak najdłuższa. Prócz liczby odpasów ważna jest również kolejność podawania poszczególnych pasz w ciągu dnia. Tradycyjnie podczas pierwszego i drugiego odpasu .

Na rysunku przedstawiono dwie krzywe laktacji. Oznacza to, że krowa produkuje więcej mleka niż wynika to z pobranej ilości . W okresie zimowym żywienie ma wpływ na wydajność w całej laktacji , w szczególności u krów wysokowydajnych. W okresie żywienia zimowego bydła mlecznego , powinny być wykorzystywane pasze objętościowe, czyli: siano, kiszonki, sianokiszonki oraz okopowe. Siano zebrane tuż przed kwitnieniem z . Podstawą dobrych wyników w laktacji jest okres zasuszenia oparty na programie żywienia Sano. Każdy komponent musi być obecny w dawce każdego dnia.

Dzięki temu żwacz pracuje przez cały czas na pełnych obrotach.

Pasza dla krów w laktacji musi spełniać następujące wymagania: Pasza objętościowa musi być . Po wycieleniu najczęściej mamy kłopot z ujemnym bilansem energii, który nakłada się na szczyt laktacji i jednocześnie na okres , w którym kryjemy krowy, stąd też pojawiają się liczne problemy związane ze skutecznym pokryciem, trudnymi porodami, infekcjami. Okres zasuszenia, to okres około 6- tygodni przed ocieleniem. Jest on bardzo ważny, gdyż przygotowuje krowę do nadchodzącej laktacji.

Często są one nieprawidłowo żywione w tym okresie i zatuczane albo niedożywione. Dla wysoko wydajnych krów okres zasuszenia to. Sano – Nowoczesne Żywienie Zwierząt.

Sano Agrar Institut to jedno z największych i najlepszych gospodarstw krów mlecznych w Polsce. Najtrudniejszym okresem w żywieniu krów mlecznych jest pierwsze 1dni laktacji. W okresie tym krowy nie pobierają całej dawki paszy z powodu słabego apetytu.

U krów największy apetyt przypada na ok. W żywieniu krów mlecznych niezmiernie ważne jest pokrycie zapotrzebowania na składniki pokarmowe stosownie do ich możliwości produkcyjnych. Często niedobory składników występują w najbardziej intensywnym okresie laktacji , kiedy to potrzeby pokarmowe przekraczają możliwości wchłonięcia . Efekty: Zakłada się, że zastosowany na fermie system żywienia pozwoli w porównaniu z dotychczas stosowanym systemem zwiększyć (o około kgdzień ) pobranie j masy przez krowy, zwłaszcza we wczesnym okresie laktacji , a w efekcie tego podnieść wydajność mleka o około 5-Lepsza możliwość, przy.

Na początku laktacji najważniejszym zadaniem hodowcy jest prawidłowe rozdojenie krowy po wycieleniu. Chcąc aby przyszła laktacja przebiegała prawidłowo – bez wystąpienia chorób metabolicznych – organizm krowy przygotowujemy do niej już w okresie okołoporodowym.

Na kilka tygodni przed . Zalecany w ekologicznym żywieniu krów mlecznych dodatek paszy treściwej – w ilości do j masy dawki pokarmowej. Warto dowiedzieć się, jak żywić krowy w zasuszeniu, ponieważ ten etap ma decydujący wpływ na wydajność przyszłej laktacji i zdrowotność! Prawidło- we żywienie krów w całym okresie zasu – szenia decyduje w dużym stopniu o wy- dajności, zdrowiu i rozrodzie w przyszłej laktacji ( 9). Optymalny okres zasuszenia nie powinien być krótszy niż 4 a dłuższy niż dni.

Wtedy można uzyskać istotną poprawę wydajności mlecznej w . O dobrej zdrowotności krów decyduje szereg czynników jednak wydaje się, że pierwszoplanowe znaczenie ma żywienie krów w okresie okołoporodowym, czyli w zasuszeniu oraz podczas pierwszych 60-ciu dni laktacji. Prawidłowy przebieg okresu zasuszenia determinuje opłacalność produkcji w całej laktacji , a lepsze . Natomiast podejście do krów w okresie laktacji często graniczy z nadopiekuńczością charakteryzującą się np. W przypadku krów mlecznych okres okołoporodowy obejmuje cztery etapy: zasuszenie właściwe, przygotowanie do porodu, poród i początek laktacji , tzw.

Zapobieganie temu schorzeniu polega na unikaniu otłuszczenia krów w okresie końca laktacji i zasuszania, a wydojenie krowy tuż po porodzie powoduje wydzielanie . Gdzie znajdę jakieś inf na temat żywienia krów w czasie laktacji ? Teraz stosując PMR i mieszanki TMR- owskie AB idzie w poidła tylko w okresie pastwiskowym bo mam połączone poidła na pastwisku z oborą. Uważam to za bardzo dobry system jeżeli idzie .