Wycinka drzew od kiedy nowe przepisy

Drzewa wciąż będzie można wycinać, ale osoby fizyczne będą musiały zgłosić zamiar wycinki gminie, jeśli tego nie zrobią, zapłacą karę. Urzędnicy natomiast będą mieli . W sobotę wchodzą w życie zaostrzone przepisy dotyczące wycinki drzew na prywatnych gruntach. W pewnych przypadkach, by wyciąć drzewo trzeba będzie wcześniej uzyskać zgodę w gminie.

Zaostrzone nowe przepisy o wycince drzew już obowiązują! Kiedy wycinka drzew jest możliwa bez konieczności jej zgłoszenia?

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o ochronie przyrody, która zaostrza obowiązujące od początku roku liberalne prawo dot. Od czerwca zaczęła obowiązywać ustawa z maja br. Oznacza to, że każda wycinka drzew i krzewów podlega od tego dnia znowelizowanym przepisom. Kolejne zmiany w wycince drzew na gruntach prywatnych. Nowe przepisy dotyczące wycinek weszły w życie.

Osoby fizyczne będą musiały zgłosić wycinkę, zaś organ po zgłoszeniu ma dokonać oględzin. Na dokonanie oględzin organ ma aż dni. Jednak procedura ta może się wydłużyć o kolejnych 14 . Kiedy dokona się takiego zgłoszenia, urzędnik będzie musiał w ciągu dni przeprowadzić oględziny drzewa , które miałoby zostać usunięte.

Wycinka drzew : zaostrzone przepisy od połowy czerwca. Nowe prawo określa, że teraz przed wycinką drzewa o odpowiedniej grubości należy zgłosić ten zamiar do urzędu gminy. W ciągu dni od złożenia. Kiedy urzędnik może zabronić usunięcia drzewa? Takiego sprzeciwu można . Są bardziej liberalne w stosunku do tych, które obowiązywały wcześniej.

Do tej pory jednak gmina nie zgadzała się na to, abym wyciął drzewa. Po stycznia, kiedy zaczęły obowiązywać przepisy , które pozwoliły właścicielom decydować o wyrębie, usunąłem kilka najbardziej przeszkadzających mi roślin. Większość jednak zostawiłem.

Teraz ponownie prawo ma się zmienić. Lex Szyszko”, czyli ustawy, która na początku roku doprowadziła do niekontrolowanego wyrębu drzew. Minister Środowiska ma ustalić nowe kwoty, różne w zależności od gatunków drzew. Nowe zasady wycinki będzie trudno stosować – ostrzegają samorządy i eksperci. Nie będzie powrotu do zezwoleń na wycinkę na prywatnych posesjach.

Nie oznacza to jednak, że znikną wszystkie formalności. Nowela wprowadza zgłoszenia. Osoba, która zechce wyciąć drzewo lub krzew, ma zgłosić ten fakt w urzędzie . W sobotę czerwca weszły w życie nowe przepisy ustawy o ochronie przyrody dotyczące wycinki drzew na prywatnych gruntach.

Projekt przyjęty przez Sejm w kwietniu zakłada, że właściciel będzie zobligowany do uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew o określonej wysokości i obwodzie ze swojej posesji.

Dobre wieści dla miłośników przyrody. Kontrowersyjna ustawa ministra środowiska Jana Szyszko właśnie została zmieniona. Przede wszystkim skończyło się wycinanie drzew z własnych posesji bez zezwolenia. Jakie drzewa można wyciąć bez zezwolenia – poznaj nowe przepisy ! Masowe wycinanie drzew na posesjach spowodowało kolejne prawne zmiany dotyczące wycinki drzew i krzewów. Warunki wycinki drzew zostaną w najbliższym czasie zaostrzone przez część przepisów nowelizowanej ustawy o ochronie przyrody, które zaczną obowiązywać już w połowie tego miesiąca i projekt rozporządzanie resortu środowiska mającego wejść w życie miesiąc później – lipca br.

Z powodu wniesienia poprawek, nowela przepisów dot. Nowe prawo przywraca też konieczność uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska zezwolenia na usunięcie drzew w pasie przydrożnym.