Ubezpieczenie krus a młody rolnik

Młody rolnik jest lepiej związany z rolnictwem, jak pozostaje w KRUS – takiej zależności dopatrzyło się Ministerstwo Rolnictwa, odpowiadając na. RPO odnotował też, że wymóg ubezpieczenia w KRUS przewidziano również w nowym rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako jedno z kryteriów do otrzymania pomocy dla młodych rolników w rozpoczęciu działalności gospodarczej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata . Czy po otrzymaniu premii rolnik przez rok musi być ubezpieczony w KRUS ? Programy i dopłaty dla młodych rolników jeszcze bardziej zachęcają do podjęcia wyzwania pracy rolniczej. Z drugiej jednak strony – dla niedoświadczonych jest to ryzyko, którego nie mają pracując w państwowych lub prywatnych firmach na stabilnych warunkach.

Stąd pytanie: co wybrać – ubezpieczenie.

Pytanie: Czy w nowym PROW, w przypadku premii dla młodego rolnika , wnioskodawca musi być ubezpieczony w KRUS z mocy ustawy, a jeśli tak to na jaki okres? Otóż ze składanych przez młodych rolników do RPO skarg wynika, że osoby pracujące zawodowo, za które odprowadzane są składki ZUS, a nie KRUS , zostały uznane za niespełniające kryteriów do przyznania pomocy finansowej, w wyniku czego nie mogły otrzymać pomocy finansowej przewidzianej w . Od kandydata na młodego rolnika wymaga się także, aby przed dniem rozpoczęcia urządzania gospodarstwa: nie był posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych. Tyle też mają czasu na to, aby ubezpieczyć się w KRUS z mocy ustawy w pełnym zakresie jako rolnik.

Później muszą kontynuować to ubezpieczenie przez . W październiku otrzymałem decyzję o przyznaniu premii dla młodego rolnika. Jest w niej mowa o tym, że muszę przez miesięcy być ubezpieczony w KRUS w pełnym zakresie. Chciałbym podjąć dodatkową pracę.

Beneficjent korzystający z pomocy dla „ młodych rolników ” musi zatem przez miesięcy być ubezpieczonym w KRUSIE co niestety wyklucza możliwość pracy na całym lub na części etatu, bo podlega to ubezpieczeniu w ZUS-ie.

Mógłby Pan więc pracować na podstawie umowy o dzieło. Jednak praca na podstawie umowy o pracę lub umowy-zlecenia spowoduje, że nie spełni Pan warunku uzyskania pomocy w ramach programu „Ułatwianie startu młodym rolnikom ”, jakim jest ubezpieczenie w KRUS w pełnym zakresie jako rolnik. MŁODY ROLNIK (nowe zasady) – Strona – Dotacje – Agrofoto. Młodzi rolnicy tylko w KRUS.

Prawo rolnicze, rolne, przepisy. Zdaniem RPO, kryterium nakazujące obowiązek ubezpieczenia w KRUS , wyklucza młodych rolników z możliwości otrzymania. Kolejne prośba o wyjaśnienia trafiła z biura rzecznika praw obywatelskich na biurko ministra rolnictwa. Tym razem chodzi o skargi dotyczące . KRUS na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik lub małżonek rolnika lub z tytułu prowadzenia działów . Z treści skarg wynika, że osoby pracujące zawodowo, za które odprowadzane są składki ZUS, a nie KRUS , zostały uznane za . Moje pytanie zatem brzmi: czy będąc ubezpieczona w ZUS-ie mogę się starać o dofinansowanie na młodego rolnika ? Jako młoda osoba mająca lat otrzymam pieniądze na start tzw.

Jako jej dziecko chciałabym podlegać ubezpieczeniu w KRUS. Osoba, która otrzymała premię dla młodego rolnika , powinna podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy (w KRUS ) i w pełnym zakresie jako rolnik co najmniej do dnia upływu miesięcy od dnia wypłaty pomocy. Ma obowiązek dostarczenia do ARiMR zaświadczenia z właściwego . Pamiętajmy, że na beneficjencie pomocy spoczywa obowiązek podlegania ubezpieczenia społecznego rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ( KRUS ). Młody rolnik ”, który zamierza podjąć pracę dodatkową na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło musi zapewnić, że praca ta nie będzie .