Oprysk na chwasty jednoliścienne w rzepaku

Samosiewy zbóż i perz to uciążliwe chwasty jednoliścienne w rzepaku. Zwalczenie ich wcale nie jest takie trudne. Sprawdź jak to wygląda w praktyce! Samosiewy w plantacjach rosną znacznie szybciej i wygrywają konkurencję o zasoby środowiska z małymi siewkami rzepaku. Jedną z metod zwalczania roślin jednoliściennych , w tym samosiewów zbóż oraz perzu, w uprawie rzepaku jest zastosowanie graminicydów.

ZWALCZANIE CHWASTÓW JEDNOLIŚCIENNYCH W RZEPAKU OZIMYM.

Na stanowisko po zbożach przeważnie wchodzi rzepak ozimy, stąd bardzo ważne jest zwalczanie samosiewów zbóż. Często również perz zachwaszcza plantacje rzepaku. Dlatego najwłaściwszym okresem na wyeliminowanie konkurencji jest . Zabieg można wykonać także wiosną nie później niż do początku wybijania rzepaku w pędy.

Rzepak ozimy najczęściej przychodzi po stanowisku zbożowym, w związku z tym w uprawie tej może pojawić się dużo samosiewów przedplonu. Na plantacjach rzepaku występują już chwasty jednoliścienne i samosiewy zbóż. Można już przygotowywać się do ich zwalczania.

Zwalczanie chwastów jednoliściennych w rzepaku ozimym jest jednym z ważniejszych zabiegów ochronnych.

Jak je skutecznie wyeliminować z plantacji? Większość graminicydów wykazuje działanie nalistne, dlatego zwalczane chwasty jednoliścienne powinny znajdować się w fazie minimum 3-liści. Natomiast rzepak musi być w fazie pierwszej pary liści właściwych. Wcześniej zastosowany graminicyd w dawce polecanej przez producenta może . O tym, że najbardziej skutecznym i ekonomicznie uzasadnionym terminem zwalczania chwastów w rzepaku jest okres jesieni, wiemy wszyscy. Niemniej często, z różnych przyczyn zabieg ten jest mało skuteczny i konieczne staje się wykonanie wiosennej korekty.

Jeśli na plantacji występują tylko chwasty. Ważną grupą agrofagów są chwasty , które już wcześnie po wschodach stanowią zagrożenie dla roślin rzepaku ozimego. Podczas wzrostu i rozwoju rzepaku. Navigator 3SL jest herbicydem o . Wiec tak pryskam po siewie, pozniej jak trzeba na samosiewy, na grzyba to na jesien.

Nadal najskuteczniejszym sposobem ograniczania i zwalczania chwastów jest prawidłowa uprawa przedsiewna. Jednak wzrastające koszty uprawy rzepaku wymuszają . Uprawy rzepaku pozbawione konkurencji samosiewów zbóż zdecydowanie lepiej przezimowały w ubiegłym sezonie, podczas mroźnej i bezśnieżnej zimy. Niebezpieczne są także chwasty jednoliścienne , zwłaszcza perz właściwy.

Rzepak w ostatnich latach jest jedną z najbardziej opłacalnych upraw. Dobór odpowiedniej jesiennej ochrony herbicydowej to jedno z największych wyzwań, jakie stoją przed producentami rzepaku ozimego.

Dlatego też ochrona herbicydowa powinna być uzupełniona o zabieg zwalczający chwasty jednoliścienne. Można wzmocnić skuteczność środków chwastobójczych przez dodanie do oprysku odpowiedniego adiuwantu, np. Pierwszy zabieg można zastosować już w fazie liścieni rzepaku , jeśli tylko chwasty jednoliścienne zagłuszają plantację. Jest to niezwykle trudna decyzja, ale czasami . Herbicydy skutecznie zwalczające chwasty jednoliścienne jak: samosiewy zbóż, miotłę zbożową, perz właściwy, chwasty prosowate i wyczyniec polny należą do grupy graminicydów, które wiosną możemy stosować od momentu ruszenia wegetacji do początku wybijania roślin rzepaku w pęd. W poprzednim numerze pisaliśmy o ograniczaniu zachwaszczenia przed wschodami rzepaku i chwastów.

Chwasty zwalczaj jesienią. Kontynuujemy tematykę ograniczania chwastów w okresie. Wybrane graminicydy do zwalczania chwastów jednoliściennych w rzepaku ozimym.

W zwalczaniu samosiewów zbóż w rzepaku niezawodne są graminicydy, czyli herbicydy zwalczające wyłącznie chwasty jednoliścienne. W celu poprawienia skuteczności zabiegu i jednocześnie zmniejszenia dawki substancji czynnej, polecane są opryski graminicydami z dodatkiem adiuwantów. Działanie środka na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych liści i widoczne jest po upływie około dni od. Rośliny jednoliścienne można uprawiać nie wcześniej niż po tygodniach od zastosowania.

Wiosenne opryski zwalczające chwasty jednoliścienne musza być wykonywane, wtedy gdy pąki kwiatowe jeszcze nie wybiły się z rozety. Późniejsze zabiegi mogą powodować deformacje roślin .