Innovate 240 sc etykieta

Na dwuliścienne i chwastnicę jednostronną. II DZIAŁANIE NA CHWASTY. Innovate 2SC jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym.

Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie .

W warunkach niekorzystnych dla wzrostu i rozwoju kukurydzy po zastosowaniu środka mogą wystąpić przemijające zniekształcenia liści, przebarwienia oraz wstrzymanie wzrostu roślin. Objawy te nie wpływają na plonowanie roślin. Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

Termin stosowania: zabieg wykonać wcześnie po wschodach w fazie 2-liści kukurydzy. PRZEDMIOTEM AUKCJI JEST. Brakujące: innovate. GRUPA CHEMICZNA: pochodne sulfonylomocznika.

Roślina uprawna: Kukurydza. DROGI WNIKANIA DO ROŚLIN: Przenika do roślin przez liście i korzenie. Zgodnie z treścią etykiety , Golden Pendi 3EC i Stomp 4SC są dopuszczone do zabiegów tylko bezpośrednio po siewie, natomiast Pendigan 3EC jest. Preparat należy stosować ściśle wg zaleceń opisanych w etykiecie – instrukcji stosowania załączonej do opakowania adiuwanta lub środka ochrony roślin, z którym jest on zarejestrowany – lista. SC, Milagro Extra O Narval.

Zwalczanie chwastów dwuliściennych, prosowatych i perzu. Agro-Sulfonomocznik 40SC. IMPACT 1SC – zezwolenie z dnia 20. INDOFIL WG – zezwolenie z dnia 08. INDOMATE 7WP – zezwolenie z dnia 20.

INFINITO 68SC – zezwolenie z dnia 03. Kluczowe informacje dotyczące warunków prowadzenia zabiegu podawane są w etykiecie -instrukcji środków ochrony roślin, należy się z nimi zapoznać i. Co możemy zrobić prócz przestrzegania zaleceń z etykiety , to określić kryteria doboru optymalnego produktu i. INNOVATE 2SC – zezwolenie z dnia 28. Przed użyciem środka trzeba zapoznać się z informacją zamieszczoną w etykiecie.

Ponadto etykieta , cena i kiedy stosować.

Poniżej prezentujemy informacje na temat zastosowania, dawkowania i oprysku środka o nazwie: SHADO 3SC. Dikamba substancja aktywna. Preparaty Bromotril i Emblem (bromoxynil) należą po czę- ści do środków . SULCOGAN 3SC Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Przed wykonaniem zabiegu należy dokładnie zapoznać się z etykietą stosowania środka rekomendowanego do użycia w danej.