Dawka pokarmowa dla krowy mlecznej w okresie letnim

W skład dziennej dawki pokarmowej może wchodzić nie więcej niż paszy treściwej w przeliczeniu na suchą masę – w pierwszym okresie laktacji i do SM dawki – w póź- niejszym okresie laktacji. W ciągu roku krowy muszą mieć dostęp do wybiegów lub okólników, a w okresie letnim po- winny być przez co . W okresie zimy organizacyjnie łatwiej jest stosować indywidualne żywienie każdej krowy zależnie od jej potrzeb, co jest trudniejsze w okresie letnim ,. Aby uzyskać wysoką produkcję mleka prawidłowe żywienie krów musi być oparte na dobrych jakościowo paszach i zbilansowanej dawce pokarmowej. Pierwsze 1dni laktacji stanowią najtrudniejszy okres w żywieniu krów mlecznych , krowy mają bowiem.

Ponadto w okresie letnim bydło niechętnie je zjada. Dawka pokarmowa bazująca na zielonce odznacza się stałym stosunkiem wapnia do fosforu. Zachętę do możliwie jak najdłuższego karmienia bydła . Pasze te SA dość kosztowne i nie zawsze dostępne, najczęściej wiec stosuje się gorsze siano i słomę na zakładkę, która z kolei w okresie letnim są niechętnie zjadane przez bydło. Przy żywieniu zielonkami występuje również zachowanie stosunku wapnia do fosforu dawce pokarmowej.

Najtrudniejszym okresem w żywieniu krów mlecznych jest pierwsze 1dni laktacji. Zielonki są paszami bogatymi w.

W okresie tym krowy nie pobierają całej dawki paszy z powodu słabego apetytu. Brakujące: letnim Przestawianie bydła z żywienia letniego na zimowe – ŚODR. W przypadku krów wysoko produkcyjnych, pasze treściwe są obecne w dawce pokarmowej przez cały rok, zmienia się jednak ich udział. W okresie letnim krowy można wyprowadzać na pastwisko, co jest najkorzystniejsze.

Użytkownik tworząc dawkę ma do dyspozycji tabele z wszystkimi wyżej wymienionymi paszami lub tabele z . Stosowanie zbilansowanych dawek pokarmowych nie wyklucza jednoczesnej poprawy wydajności mlecznej i stanu zdrowia oraz wskaźników rozrodu bydła. Poprawa zaś jakości pasz objętościowych umożliwia zmniejszenie zużycia pasz treściwych, a więc wpływa korzystnie na obniżenie kosztów produkcji i zmniejsza. Udział prób mleka o różnej zawartości białka i mocznika w okresie żywienia letniego i zimowego. Ilość pasz treściwych na tzw.

Maksymalny udział paszy treściwej w dawce pokarmowej dla krowy mlecznej nie powinien być większy niż j masy dawki. Okres drugich 1dni laktacji jest. Nadmierna ilość pasz treściwych zwłaszcza.

Aby utrwalić tradycyjną praktykę wypasu i utrzymać związek z obszarem geograficznym, uściślono, że podstawowa dawka pokarmowa stada składa się w co najmniej (masa brutto) z trawy pobieranej podczas wypasu w okresie letnim oraz że ta podstawowa dawka pokarmowa składa się w większości z siana . Słowa kluczowe: krowa mleczna , produkcja mleka, system żywienia. Tak urozmaicona dawka pokarmowa będzie bardziej smakowała naszym krowom a tym samym szybciej zostanie zjedzona.

Więcej zdjęć dla zapytania dawka pokarmowa dla krowy mlecznej w okresie letnim Zgłoś grafiki Dziękujemy za opinię. Zgłoś kolejne zdjęcie Zgłoś obraźliwe zdjęcie. Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe krów mamek zmienia się stosownie do ich stanu fizjologicznego.